Uluslararası Psikologlar Derneği Etik Kurulu, iki yıl süre yapmak üzere Merkez Genel Kurulu’nca üyeler arasından gizli oyla seçilen 7 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Şube Genel Kurulları da Şube Etik Kurullarını oluşturabilirler. Ancak isteyen Şube Genel Kurulu bu organı şubede oluşturmayacak Genel Merkez Etik Kurulu’ndan yararlanabilir.

ETİK KURULUN GÖREVLERİ

  1. Üyelik vasıflarından herhangi birini kaybeden veya dernek amaçlarına ve tüzüğüne aykırı harekette bulunan üyeler hakkında fiillerinin içeriği ve önemine göre uyarma, kınama veya dernekten çıkarma cezası vermek hususunda Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunmak,
  2. Yönetim Kurulu’nun belgelere dayalı disiplin kavuşturma isteği hakkındaki tahkikata, ilgili üyeyi, taahütlü mektupla davet etmek ve gelenin savunması alındıktan sonra gelemeyenlerin de gıyaplarında evrak incelenerek gerekli karar vermek,
  3. Bu görevleri Uluslararası Psikologlar Derneği Etik ve Etik Süreç Yönetmeliği’ne göre yerine getirmek,