Yetişkinlerde Klinik İlk Görüşme Teknikleri Eğitimi

 

Eğitimin Amacı


Danışma Uygulaması dersi, psikolojik danışman yetiştirmede, danışman adaylarının becerilerini uygulamaya koyabildikleri önemli öğrenme süreçlerinden birisidir. Temel Danışmanlık Becerileri Eğitimi, Eğitimin amacı bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi için sistematik olarak ve profesyonelce sürdürülen psikolojik yardım hizmetlerini, bu alanda teorik eğitim alan kişilere uygulama alanında gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Eğitimin İçeriği


 1. Danışmada Temel Amaçlar
 2. Tüm Danışma Yaklaşımlarının Olmazsa Olmazları
 3. Temel Danışmanlık Becerileri (Danışma Sürecinin Basamakları)
 4. Danışana Yöneltilecek Sorular Nasıl Olmalı?
 5. Danışmada Gözlem
 6. Danışmada Değerlendirme Neden Yapılır? (Değerlendirmenin Bileşenleri)
 7. Danışmada Hedef Belirleme (amaç belirleme teknikleri)
 8. Danışma Sürecinde Yapılabilecek Hatalar
 9. Etkili Danışmanın Özellikleri
 10. Strateji Belirleme ve Müdahale Seçme
 11. Strateji Belirlerken Danışman Kendine Sorması Gerekenler
 12. Bazı Müdahale Biçimleri ve Amaçları
 13. Danışma Sürecinin Bölümleri (Danışma Oturumları)

 

 

Eğitimin Kazanımları


Eğitime katılanlar danışma becerilerini öğrenerek, danışmada nasıl bir yol izleyeceğini öğrenir.

Eğitimi alanlar, terapötik koşulları anlama; sürece uygun becerileri seçebilme; becerilerin birbirleriyle olan ilişkisini anlama; bir danışma sürecini başlatma, sürdürme ve bitirebilme becerilerini uygulamalı olarak kazanmaktadırlar.

Bu eğitimle; yapılan uygulamalar  alan uzmanı yetiştirmede katkı sağladığı gibi psikolojik danışman adaylarının kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri için de bir fırsat sağlar. Eğitimi alan kişilerin kendileriyle ilgili farkındalıkları da artacaktır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir ?


 

 

 

 

 

BAŞVUR