RESİM ANALİZİ

VE

OYUN TERAPİ EĞİTİMİ

Eğitim Şekli: UZAKTAN EĞİTİM


RESİM YORUMLAMA ANALİZ EĞİTİMİ

Çocuk Resimleri Yorumlama ve Analiz Eğitimi; çocuğun çizmiş olduğu resim aracılığıyla çocuğu tanımak, anlamak ve duygu ve düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Eğitimin Amacı: Eğitimin amacı, psiko-pedagojik açıdan çocuğu tanımak ve çocukla yürütülen çalışmalarda teşhis ve tedaviye yön vermek açısından çocuk resminin kullanımını açıklamaktır. Resimdeki önemli belirtilerin uzmanlar için ne anlama geldiğini ifade etmek ve resmin yorumlanmasında dikkat edilecek noktaları anlatmaktır.

Eğitimin İçeriği

1-Resim Analizinin Tarihçesi

2-Çocuk ve Resim 

3-Bir İfade Aracı Olarak Çocuk Resmi 

4-Çocuk Resminin Gelişim Aşamaları

5-Çocuk Resmindeki Sembolik İfadeler

6- Psikolojik Resim Testlerini Uygulama Yöntemleri

Bu Eğitimi Niçin Almalıyız ?

 Resim, çocukların  iç dünyasının ifade biçimi ve zihinsel yapısının yansımasıdır. Resimler analiz edildikleri takdirde çizen çocuk hakkında ayrıntılı bilgi verir.. Çocuk çoğu zaman çizdiği resimle annesine olan sevgisini anlatırken, çoğu zamansa babasından kendisine sarılmasını beklediğini söyler. Kimi zaman şiddet gören ya da azarlanan ama bunu kimseye anlatamayan çocukların resimleri birçok mesaj içermektedir. Bu yüzden Resim analizi eğitimi ile çocukların resimler aracılığı ile hem ruhsal dünyaları hakkında bilgi alabiliriz hem de zihinsel bir problemi olup-olmadığını görebiliriz.

Bu Eğitim ve Sertifika Ne İşe Yarar?

 • Özel eğitim merkezleri
 • Anaokulları ve kreşler
 • Özel danışmanlık merkezleri
 • Psikolojik Danışma merkezleri
 • Hastaneler vb. yerlerde bu eğitim ve sertifikayı kullanarak resimler aracılığı ile çocuklar hakkında daha net bilgi alabilirler.

Çocukları tanımak ve onların iç dünyasına erişmek için kullanılan yöntemlerin başında resim yorumlama gelmektedir. çocuklarımızın çizdiği resimlerin ne anlama geldiği ve ne atlatmak istediklerini çözeceğimiz bu eğitimin sonunda isterseniz Üniversite onaylı sertifikaya, isterseniz Uluslararası Psikologlar Derneği onaylı psiko-pedegojik açıdan çocuk resimleri yorumlama uygulayıcısı sertifikasına sahip olacaksınız.

OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

OYUN TERAPİSİ NEDİR ?

Oyun, çocuğun kendini ifade etme yoludur. Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir. Ayrıca Çocukla Oyun Terapisi ile çocukların anlatamadıkları problemlerini ve bu problemlerin çözümüne yönelik fikirler sunun bir terapi yöntemidir.

Oyun terapisi, çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini oyun ile ortaya koymalarını amaçlar. Oyun terapisti ise çocuğun ortaya koyduğu oyun dünyasına onunla birlikte girerek, çocuğun oyun dilini konuşur.

Oyun ve oyuncaklar kullanılarak çocuklar ile iletişim kurmaya, sorunları çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur.

ÇOCUKLARLA NEDEN OYUN TERAPİSİ ?

Çocuklar oyun oynamayı severler.Yetişkinler kadar duygularını anlayabilme ve konuşabilme becerileri gelişmemiştir. Bu nedenle, oyunun, çocuklara deneyimlerini ve duygularını ifade etme fırsatı sunduğundan iyileştirici bir özelliği vardır. Çocuklar, oyunlarında davranışlarını etkileyen kızgınlık, üzüntü, korku, ya da hayal kırıklığı gibi duyguları terapistin sağladığı güvenli bir ortamda yeniden canlandırabilirler.

OYUN TERAPİSİNİN ÇOCUĞA KAZANIMLARI:

• Yaşadıkları dünya hakkında öğrenmelerine

• Duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine

• Zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine

• Etkili sosyal beceriler geliştirmelerine

• İlişkilerde güçlü bağlar kurabilmelerine yardımcı olur.

•  Ayrıca çocuklar söz ile anlatamadıklarını oyun ile anlatır.

Eğitim İçeriği

 • Oyun Terapisi Nedir ?

 • Oyun Terapisinin Tarihçesi

 • Yaş Aralıkları ve Oyunlar

 • Oyun Terapisi Yöntemleri

 • Oyun Terapisinin Özellikleri

 • Oyunun İyileştirici Etkileri

 • Oyuncaklar

 • Freud Oyun Terapisi

 • Carl Rogers Oyun Terapisi

 • Adlerian Oyun Terapisi

 • Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapisi

 • Filial Terapi

 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

 • Dramanın Oyun Terapisinde Etkili Kullanımı

 • Oyuncaklar ve Olası Anlamları

Eğitimin Amacı: Oyun Terapisi Sertifika Programının amacı, katılımcıya teorik bilgi ve beceri kazandırmanın yanı sıra terapötik araç olarak oyun terapisi yöntemlerini kullanabilme ile ilgili beceri kazanabilmektir. Bu eğitim sonrasında oyun odasında bir terapist olarak nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir.


BİLGİ VE İLETİŞİM

GENEL MERKEZ-İSTANBUL

 +90 (507) 879 9640

 +90 (216) 572 5279

upsikologlardernegi@gmail.com