AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

 


Bilgi Almak İçin Arayınız: 0 507 879 96 40 & 0 216 572 52 79

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

 1. AİLE DANIŞMANLIĞINDA  İLK GÖRÜŞME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 2. AİLE DANIŞMANLIĞI SÜRECİ, TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BECERİLERİ VE AİLE DANIŞMANLIĞINDA KULLANIMI
 3. ÇOCUK RESİM ANALİZLERİ
 4. KISA SÜRELİ ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ
 5. ÇOCUKLA OYUN TERAPİSİ VE ÇOCUKLU AİLELERE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR (SÜPERVİZYON)
 6. AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ, KOÇLUK BECERİLERİ VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU MODÜL-I
 7. AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ, KOÇLUK BECERİLERİ VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU MODÜL-II
 8. OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ
 9. PROJEKTİF TESTLER UYGULAMA VE PROGRAMLAMA EĞİTİMİ
 10. TÜRK AİLE YAPISI
 11. ÇİFTLERDE VE AİLELERDE CİNSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI MODÜL-I
 12. ÇİFTLERDE VE AİLELERDE CİNSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI MODÜL-II
 13. ÇİFTLERDE VE AİLELERDE CİNSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI MODÜL-III
 14. AİLE DANIŞMANLIĞINDA MASAL TERAPİ VE UYGULAMALARI
 15. HUKUKİ BOYUTUYLA AİLE SORUNLARI, MÜDAHALE YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALAR

*Sınırlı Kontenjan*

Kayıtlarımız başlamıştır.

Türkiye ekonomik, kültürel, sosyal ve bir çok alanda hızlı bir değişim göstermektedir. Gelişim ve değişimin topluma bir çok yönden olumlu bir getirisinin olmasının yanı sıra ekonomik olarak, kentleşmedeki artış, işsizlik gibi olumsuz bazı sorunları da beraberinde getirdiği görülmektedir.

     Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında ” Aile Sorunlarına Bölgesel Düzeyde Bakış” başlığı ile yayınladığı raporun sonuçlarına göre Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı aile problemlerini; Göç, Evlilik, Boşanma, Çocuklar ve Aile İçi Şiddet şeklinde özetlemiştir.

     Aile içerisinde görülen bu problemlerindeki çözümü için geleneksel yöntem ile yapılan destek sistemlerinin günümüzde eskisi kadar işlevselliğini yerine getirememektedir. Bu nedenler göz önünden alındığında toplumun temel yapı taşını oluşturan ailenin ve aile bireylerinde uyum problemleri, psikolojik sarsılmalar toplumsal ve kültürel yönden değer sistemlerinin altüst olduğu görülmektedir.

     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ülkemizin aile danışmanına olan ihtiyacı görerek ” 04.09.2012″ yılında Resmî Gazetede aile danışmanlarının görevlerini ve niteliklerini belirten tasarıyı yayınlamıştır.

     Kısacası Aile Danışmanlığı Sertifikası Programının amacı; ülkemizin sağlıklı aile yapısını korumaya destek olacak aile sorunlarını anlayan ve bilimsel yöntemleri ve teknikleri uygulayarak yeni çözüm yolları üretebilen yeterliliğe sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Aile Danışmanının görevleri nelerdir?

Resmi Gazete: 04.09.2012: MADDE 16 –

(1) Aile danışmanının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
 2. b) Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
 3. c) Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
 4. ç) Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
 5. d) Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
 6. e) Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,
 7. f) Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
 8. g) Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
 9. ğ) Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 10. h) Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Sertifikası nereden alınır?

Aile Danışmanlığı Sertifikası, Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından uygun görülen 450 saatlik eğitim programı yapılır.

Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Sertifikası ne işe yarar?

Aile danışmanlığı eğitimi ve sertifikası alanlar;

 • Özel Aile Danışma Merkezi açabilirler,
 • Özel aile danışma merkezlerinde çalışabilirler,
 • Asdep projelerinde çalışabilirler,
 • SÇEK lere bağlı aile danışma merkezlerinde çalışabilirler,
 • Belediyelerin aile danışma merkezlerinde çalışabilirler,

Aile Danışmanlığı Eğitimine kimler katılabilir?

 • Sosyal hizmet,
 • psikoloji,
 • sosyoloji,
 • psikolojik danışmanlık ve rehberlik,
 • tıp,
 • hemşirelik ve
 • çocuk gelişimi

Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Sertifikasının süresi ne olmalıdır?

Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Sertifikasının süresi en az 450 saat (300 saat teorik, 120 saat uygulama, 30 saat süpervizyon) olmalıdır.

Aile Danışmanlığı Eğitimi uzaktan eğitimle geçerli olur mu?

Aile Danışmanlığı Eğitimi uzaktan eğitimle yapılması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2013 yılı şubat ayında yayımladığı genelgeye göre uygun değildir. Sertifika üzerinde uzaktan kelimesinin geçmemesi gerekmektedir.

BAŞVUR

   
Kullanım Süresi 24 saat içerisinde şifre verilir ONLINE olarak eğitim süresi boyunca kullanabilirsiniz
   
Sertifika Bilgisi Eğitimin sonunda anlaşmalı Üniversite tarafından Aile Danışmanlığı Sertifikası verilecektir.
Sertifika Nasıl Kazanılır? Eğitimin tümü bitirildiğinde sertifika almaya hak kazanılır.
Sertifika Geçerlilik Bilgisi Tüm Kamu ve Özel kuruluşlarda geçerlidir.
Sistem Gereksinimleri Windows tabanlı internete bağlı bilgisayar, Güncel Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google Chrome browser (web tarayıcı), Flash Player’in güncel versiyonu
Mobil Uyum Özelliği Eğitimin tablet ve akıllı telefonlarda çalışabilmesi için “Puffin Web Browser” uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Uygulamanın iOS versiyonunu https://goo.gl/FIekr linkinden, Android versiyonunu ise https://goo.gl/YeUghj linkinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

BAŞVUR

 

BİLGİ VE İLETİŞİM

 +90 (507) 879 9640

 +90 (216) 572 5279

+90 (216) 362 0066

upsikologlardernegi@gmail.com