Derneğin temel amaçlarından biri de gelişmiş ülkelerdeki iyi uygulamaları dikkate alarak gelişmekte olan ülkelere istihdam, eğitim ve yeterlilik sistemlerinin uyumlu hale getirilmesini sağlamak ve bu çerçevede Psikoloji ve Kişisel Gelişim eğitimlerinin akreditasyonu yapmaktır.